Beheer en automatisering op afstand van drie dammen (België)

Om het beheer van deze waterbeschermingscomplexen te vergemakkelijken, heeft het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer (SWRT) een systeem voor beheer op afstand geïnstalleerd dat de volgende elementen omvat:
  • PIP4000-automaten lokaal opgesteld bij elk complex,
  • een centrale post, samengesteld uit drie M4000-servers,
  • Slimme incidentendetectie- en monitoringsysteem op de Antwerpse ring en haar toegangswegen
  • laptops (pc’s), waarop de gegevens van het systeem kunnen worden geraadpleegd.Dammepoort bruggen en sluis (België)

Volledige controle en monitoring van de waterwegen:

De brug en het sluizencomplex Dammepoort in Brugge op het kanaal Gent-Brugge-Oostende is een belangrijk waterwegknooppunt in de verbinding tussen de havens van Zeebrugge en Oostende en het achterland; het bestaat uit 3 bruggen en een 3-kopensluis (poorten).

Op verzoek van het Vlaamse Gewest Gent ontwikkelde en installeerde Macq een PIP4000-1634 controller die 750 digitale ingangen en 280 digitale uitgangen beheert. Deze beheerder is verbonden met een lokale server die alle orders, signalen en alarmen registreert.
  • alle opdrachten,
  • signalen,
  • en alarmmeldingen registreert.Péronnes sluizen (België)

De Péronnes-sluizen worden beheerd door twee PIP4000-controllers die voor en na de sluizen zorgen voor de bewaking van de sluizen. Macq installeerde een controller op elk van de twee sloten om ze automatisch te bedienen en de veiligheid te bewaken. Het gerelateerde bedieningspaneel maakt het beheer van de vergrendelingen eenvoudig.Bruggen en sluizen op het kanaal Louvain-Dyle (België)

Macq heeft de 5 sluizen en 5 bruggen op het kanaal Louvain-Dyle geautomatiseerd.Op elk van deze infrastructuren is een PIP4000-1634 controller geïnstalleerd. Het bestuurt de brug of sluis en houdt rekening met alle vereiste vormen van bescherming.Vanuit een dispatchingcentrum kunnen operators de infrastructuur activeren door middel van lokale controllers.Bescherm de stad Brugge tegen overstromingen (België)

De Beernem-sluis wordt beheerd door Macq-apparatuur en beschermt de stad Brugge tegen overstromingen.De Leie die door Brugge stroomt via het kanaal Gent-Brugge vormt een regelmatige overstromingsdreiging. De stad wordt nu beschermd door een sluis met een hefsluis, die de waterweg volledig afsluit als deze naar beneden gedaan wordt.Macq is verantwoordelijk voor de volledige automatisering van dit slot en heeft het uitgerust met een PIP4000 controller met 256 digitale ingangen/uitgangen.Deze beheert de sluis volgens de waterstanden en stuurt de navigatiesignalen aan, met inachtneming van de meest recente Europese veiligheidsnormen en voorschriften.Waterpompstations

Het reguleren en monitoren van het beheer van hydraulische bekkens is een publieke vereiste waarvoor Macq haar expertise kan inzetten. Met de toenemende verstedelijking in onze landen is het beheersen van rivieren en het monitoren van natte gebieden een belangrijke vereiste geworden. In sommige regio's biedt een groot netwerk van waterpompstations bescherming en watervoorziening voor bewoonde gebieden. Macq heeft op dit gebied een uitgebreide knowhow opgebouwd door de installatie van een groot aantal waterpompstations die in gebruik blijven.