Geautomatiseerde controle van drie kerncentrales voor de site van Tihange (België)

"Tihange is één van de twee kerncentralevestigingen in België. Deze bestaat uit drie PWR-centrales, elk met een vermogen van één GW, en een opleidingscentrum. Op het instrumentenbord van een centrale kunnen de operatoren de units monitoren aan de hand van een hele reeks informatie afkomstig van sensoren die op de installatie zijn gemonteerd. Een enorm aantal gegevens wordt zo veel sneller door de apparatuur van Macq verworven, geanalyseerd, gesorteerd, gearchiveerd en aan de operatoren in de controlezaal aangeboden. Naast de stuurinformatie maakt de apparatuur van Macq het ook mogelijk om:
  • de straling van de reactorkern te meten,
  • fysische waarden te meten,
  • bij incidenten perturbografische gegevens te registreren,
  • de thermische balans van de units te meten en te berekenenGecomputeriseerde sturing van de kerncentrale van Doel (België)

De ergonomie van de controlekamer en de verlichting zijn cruciale elementen in de controlekamer. Het bedieningspaneel van de installatie maakt het voor de operators mogelijk om de apparaten te bewaken met behulp van een breed scala aan gegevens die worden verzonden door sensoren die in de hele installatie zijn geïmplementeerd. Een grote hoeveelheid gegevens kan snel worden verzameld, geanalyseerd, gesorteerd, uitgezocht, gearchiveerd en gepresenteerd aan de controlekameroperatoren.