ABBA voor AWV

Macq ontwikkelde voor het Agentschap Wegen en Verkeer in Vlaanderen (AWV) een volledige telebewakings- en telebeheersysteem

Wat waren de behoeften van de klant:

Odoo • Image and Text

Het moderniseren van de complete oplossing en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit

Sinds 1991 beschikt AWV voor het technisch beheer van ITS en waterwegen over een gecentraliseerd beheersysteem om de verschillende soorten apparatuur te monitoren.
In 2013 werd Macq belast met het beheer en het onderhoud van het monitoringsysteem. De toepassing is 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel. Op die manier hebben alle technische beheerders van het Vlaamse Gewest toegang tot deze toepassing om hun dagelijkse taken te vervullen. Het doel van het Vlaamse Gewest was om een betrouwbare partner te vinden voor het beheer van dit project, om de continuïteit te verzekeren (het terugnemen van de controle over 12 jaar ontwikkeling - analyse, documentatie...) en om de applicatie te moderniseren (het integreren van de laatste technieken voor gegevensverwerking, om te kunnen werken met de laatste stand van de techniek)! De essentiële voorwaarde van het systeem is om betrouwbaar en altijd in dienst te zijn!

Welke oplossing heeft Macq geïmplementeerd:

1. Macq heeft de volledige documentatie teruggewonnen

Om te beginnen heeft Macq de volledige documentatie van het eigenlijke systeem teruggewonnen door de "reverse engineering"-technieken toe te passen (2014). In een tweede fase werd, om aan de meest dringende vraag van de gebruikers te voldoen, een webversie (Webvisu 1.0) voorgesteld die elke gebruiker toegang geeft tot de informatie vanaf zijn eigen computer in plaats van via de specifieke terminals. (2015)

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

2. Redundantie van de mainframe computers

Macq stelde voor om de mainframecomputers redundant op te bouwen, zodat de diensten gewaarborgd blijven in geval van een communicatiestoring tussen de twee hoofdvestigingen in Gent en Antwerpen. Deze redundantie biedt ook de dienstgaranties in geval van prestatieverlies van één enkel systeem. (2016) Vervolgens heeft Macq een tool ontwikkeld om samenvattende rapporten op te stellen die zijn aangepast aan de eisen van de klant. Deze rapporten zijn ook beschikbaar in de web omgeving. (2017).

 

3. Gebruiksvriendelijke interface

In 2018 introduceerde Macq een nieuwe Webvisu 2.0-interface, die volledig opnieuw werd ontworpen en bijgewerkt.

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

4. Integratie van hoge resolutiebeelden die door drones zijn vastgelegd

Sinds 2013 werden verschillende ontwikkelingen voorgesteld en uitgevoerd, die zich niet alleen beperken tot de operatorinterface en de besturing van een bestaand systeem dat door een derde partij is ontwikkeld, maar ook bestaan uit de integratie van nieuwe installaties, nieuwe technieken en ook nieuwe communicatieprotocollen. De technische evoluties vinden niet alleen plaats op het niveau van het centraal systeem, maar ook op het niveau van de terreinapparatuur (PLC's, verkeerslichtregelaars, meetsystemen...).

In 2019 werden nieuwe hoge resolutiebeelden die door drone werden vastgelegd, geïntegreerd in de toepassing om de visualisatie efficiënter te maken.


 

5. Kaartintegratie voor een betere User eXperience (UX)

In 2019 werd een kaart geïntegreerd in de applicatie om het gebruik ervan nog makkelijker te maken (intuïtief) en om de locatie van de terreinapparatuur beter te kunnen interpreteren.

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

6. Realtime videobewakingsoplossing

De nieuwste verwezenlijking is de integratie van beelden van camera's die op de verschillende locaties zijn geïnstalleerd, waardoor onnodige verplaatsingen worden beperkt en de activiteit in real time kan worden gevolgd.

Ook de integratie van alle variabele informatieborden (VMS) van het Vlaamse wegennet en de optimalisering van het beheer van de snelheidsborden in de scholen (Zone 30) maken deel uit van dit project. Nog meer ideeën zijn al  in het hoofd van onze ingenieurs om de evolutie van het systeem voor de komende jaren aan te pakken. De klanten (want ze zijn talrijk) zijn opgetogen over de evolutie van deze toepassing en rekenen op Macq!

Hoe we de efficiëntie van zo'n gesofisticeerde oplossing meten:

  • Meer dan 20 verschillende "technieken" zijn geïntegreerd

  • Meer dan 2.800 actieve terreinapparatuur

  • Meer dan 200.000 apparaten ( 113 analoge, 230.000 digitale, 2.800 numerieke, 3500 teksten...)

  • Het systeem telt 80 actieve gebruikers, 50 virtuele machines...

  • Gebruikte IT technieken: Informix, PostgreSQL, Java, PHP, Golang, C, C++, KK-berichten, MQTT, MODBUS, diensten (SOAp, REST, OCIT...)